Phulrani – Marathi Movie May 6th

नमस्कार मंडळी
महाराष्ट्र मंडळ कॅन्सस सिटी आपल्यासाठी घेऊन येत आहे, मराठी चित्रपट “फुलराणी”. आपले तिकीट आत्ताच निश्चित करा. सभासदांना तिकिटात सवलत.
Dear Community,
Maharashtra Mandal of Kansas City MMKC is showcasing Marathi Movie :Phulrani”. Please book your ticket as soon as possible.
Members get a discount on the ticket.

[…]